2015-05-29

De Dionysio Hastert hodie comprehenso


Ioannes Dionysius Hastert, olim princeps curiae popularis, nunc reus pecuniae celatae

Propter indicia ab Reipublicae agentibus in rebus, qui litteris compendiariis FBI vocitantur, comparata, accusatores publici hodie iusserunt Ioannem Dionysium Hastert, olim principem minoris sive popularis curiae in senatu Americano et olim inter honestiores et meliores senatores numeratum, in ius trahendum. Accusatur eius criminis, quod Anglice "smurfing" dicitur: nam cum argentarios oporteat nomina eorum, qui decem milia dollariorum in pecuniam numeratam permutanda poscant, quaestoribus deferre, nonnumquam fit ut stulti, qui velint plus decem milia dollariorum ad scelera movenda in numerato habere ac se callidiores quam sunt aestiment, pecuniam paulo minorem quam eam summam quaestoribus nuntiandam identidem ex argentariis poscant, sperantes fore ut nemo animadvertat se conari occultare quantam pecuniam de libris argentariorum in numeratum transferant: et hoc illi frustra agitant, quippe qui nec tam callidi sint quam existiment, nec callidiores quam quaestores. Nec satis callidus fuit Ioannes Dionysius Hastert, qui ad deciens centena milia dollariorum* in numeratum clam et contra leges transferre temptavit. Rogantibus quaestoribus quare ille tantam pecuniam in numerato habere voluerit, respondit Hastert se nullis argentariis credere, se nil aliud agere nisi pecuniam sibi securiorem reddere: quod tam manifeste falsum erat quam dictu stultum. Immo agentes in rebus, pervestigationibus susceptis, invenerunt illum id "smurfing" ideo gessisse, ne quis disceret eum silentium cuiusdam civis emere cui ipse olim nocuisset. Quod malum in civem intulerit Hastert, non e chartis criminibusque iam divulgatis liquet, sed propter exordium eorum, quo iudices monentur Hastert olim fuisse ludimagistrum, nonnulli suspicantur eum malum quoddam in puerum sibi institutionis causa traditum intulisse, et cum nomen eius civis non detur sed celetur, ut fieri soleat in causis stupri, illum malum ad puerilem pudicitiam expugnatam pertinere; sed haec omnia incerta et tantum provincia sunt rumoris. Certius autem fertur Hastert voluisse triciens quinquiens centena milia dollariorum solvere, ne alter ille quid passus esset aperiret. At in causa, quae nunc movetur, tantum accusatur Hastert primum pecuniae celatae quam alteri civi dederit, deinde falsi testimonii quaestoribus redditi. Quorum si damnatus erit, poterit reus annos decem in vinculis teneri.


* In summa, ad septendecies centena milia dollariorum in numeratum transtulit, sed causa tantum agi videtur de deciens centenis milibus dollariorum, quae ad scelus tegendum poposcit, non de reliquis septiens centenis milibus.

2015-05-28

De FIFAstis heri comprehensis


Campionatum mundanum* fraudatorum professi sunt Americani accusatores publici se velle dirimere, cum nuntiarent quattuordecim ludis præfectos esse comprehensos, crimine donorum munerumque acceptorum. Abhinc annos tres coepisse custodes publicos ac frumentarios sive agentes in rebus (quorum est scelera occulta retegere) quaedam deprehendere flagitia a latronibus Russis coniuratis (quos voce Italico "mafiosos" vocant) admissa; inde discere etiam alia scelera esse indaganda, quae ad ludos pedifollicos statuendos spectarent. Carolum Blazer, olim inter potentissimos pedifolli praefectos numerandum magnam pecuniam sibi clam comparavisse nec vectigalia de lucro solvisse; reum non solum alios praefectos detulisse sed etiam microphonum gessisse quo colloquia eorum in memoriam iuridicialem conservarentur. Quibus colloquiis aliisque indiciis comparatis ac congestis tandem aliquando quattuordecim istos, qui ludum pedifollicum in novo orbe terraum moderarentur, esse in Helvetia comprehensos, cum Helveti in eosdem aliosque de similibus sceleribus inquirerent.


Rei feruntur pacti esse ut dona muneraque necnon etiam pecuniam (immo etiam bulgas more Hispanico pecunia fartas) acciperent pro suffragiis suis, quibus decernerentur varia negotia lucrosa, ut cui liceret spectacula televisifica monstrare et quibus societatibus mercatoribus liceret nomina sua inter ludos monstrare: quae negotia ideo iustitiae Americanae subicienda habentur, quia intra fines Reipublicae gererentur necnon ad mercatores societatasque Americanas pertinerent. Russi quidem satellites Putin tyranni statim reclamabant, ne Americanis liceret in ius trahere sceleratos istos ludis praefectos: nam Russi feruntur miro pretio emisse ludos, qui anno 2018º apud se celebrandi sunt. Id non videtur magnae curae esse Americanis accusatoribus, sed Helveti dicuntur in praefectos necnon Russos de illis ludis futuris inquirere.

Nunc autem strenue conantur cives Americani discere de fraudibus ludi, quem non solent spectare neque intellegunt; nam de "FIFA," cuius litterae compendiaria ad mentem voant tromocratas et communistas, nihil umquam antea audivimus, sed suspicamur eos FIFAstas esse cunctos vinculis tenendos.


*ut dicunt Germani, qui numquam desinunt de ludo pedifollico potius quam virilibus rebus gestis garrire.

2015-05-22

Iterum de certamine Eurovisifico

Cum amicis quibusdam, ex Europa profugis, collocutus sum de Eurovisificis carminibus: quae in ordine disposuimus secundum suffragia, quae putamus eis tribuenda esse.

  1. Suetorum Heroes: Carmen satis vehementiae habet, Anglice canitur, et, quod maxime momenti habendum videtur, Sueti possunt suffragia exspectare e multis vicinis et amicis, ut Norvegis, Finnis, Danis, et ita porro. Non dubitandum videtur quin anno proximo certamen habiturum sit in Suetia.
  2. Italorum Grandis amor: Itali periti sonum adeo canorum et profluentem et validum proferunt, ut debeant palmam ferre, nisi quod non Anglice canunt: nec hoc saeculo nisi semel est vitreum tropaeum illis datum, qui aliter quam Anglice cecinerunt. Itaque secundum locum tribuimus Italis.
  3. Russorum Decies centena milia vocum: Maluimus Dinam Garipovam, quae abhinc annos duos cecinit, sed hoc anno flavam quandam sine Garipovana anima est in scaena educta. Carmen minus memorabile videtur. Sed Russia semper potest suffragia exspectare e vicinis amicis: immo si lapidem vel caudicem vel panem pro cantore in scaenam abiecissent, puncta duodecima haberent e Ruthenia Alba et nonnullis aliis, qui semper faveant Russis.
  4. Estonianorum Vale, hesterne dies: dicendum est Estonianos bonum carmen proposuisse et cecinisse, quod non dubitamus quin inter optima sit habenda; sed nescimus an possint e vicinis sat suffragiorum elicere.
  5. Australianorum Hac nocte iterum: Cantor non nisi ab Italis superatur peritia, et carmen certe inter tria optima numerandum videtur, sed Australia non ad ullam factionem suffragatoriam pertinet. Gentes enim maritimæ, ut Hispani, Lusitani, Britanni parum proficiunt in certamine (nec, quod etiam dicendum est, videntur strenue temptare): et Australia in mari Pacifico sita nullis suffragiis vicinorum fruetur.

2015-05-20

De certamine Eurovisifico hac hebdomade celebrando

Conchita and twitter hashflags 600x307Conchita Wurst, Regina Europæ

Heri in Europa celebratus fertur conventus doctorum primus inter tres eos, qui Eurovisifici vocantur. Qui igitur anno peracto creatus est Regina totius et consociatæ Europæ, videlicet Conchita Wurst, ille die Saturni coronam tradet alteri, qui his certaminibus et suffragiis more populari, ut fabulæ docent, mox dandis electus erit. Ex illis qui heri certavisse in spectaculis televisificis feruntur, nobis quidem veris babaris non indigini videntur Estoniani, Georgiani, Belgæ: sed maxime cupimus Australianos audire. Nam placebit posse scribere imperium totius Europæ transferri ab Austria in Australiam.

De his certaminibus antea nonnumquam scripseramus, quia nobis etiam indoctissimis barbaris in parvo et clauso nostro orbe terrarum vitas sine elegantia Europæa degentibus placet et perplacet carmina philosophorum audire, quæ more Solonis atque antiquorum sapientium Græcorum, qui versibus pulchris sapientiam olim inter certamina sanctissima docuerant, hodie in spectaculis televisificis canuntur. Licet nonnulli nostrates dubitent an Europa longe trans mare Oceanum remota etiam exstet, cum legamus hæc Senecana:

Ajunt fertiles in Oceano jacere terras [videlicet Europæas] ultraque Oceanum rursus alia litora, alium nasci orbem [quem "veterem" dicunt], nec usquam rerum naturam desinere sed semper inde, ubi desisse videatur, novam exsurgere. Facile ista finguntur, quia Oceanus navigari non potest.

tamen etiamsi Europa auctoribus antiquis testibus non exstat (quis enim credere potest fabulis de hodierna Europa, olim ut ferunt potentissima, nuper narratis?) et tantum per artes televisficias et quasi magicas visi potest, non tamen indignum videtur terram quamvis fictam considerare, cujus regina fertur esse barbatus, cujus eruditissima elegantia in vulgaribus certaminibus doceri, cujus juvenes dicuntur nolle prolem gignere propter pauperitatem dum argentarii socialistæ gliscant et inter sua scorta lasciviant, cujus senes queri finguntur de advenis alienigenis in suos fines ideo importatis quod juvenes nolint prolem gignere—non indignum videtur talem terram considerare sicut litteras solemus, nam intepretationibus explicationibusque ejus fabulæ de terra trans mare Oceanum sita narratæ pendendis possumus aliquid discere, cum rogemus utrum Europa nobis argumentum magis comœdiæ an tragœdiæ præbere videatur.

At dubito an barbari nostri illis disceptationibus philosophicis et litterariis hodie capiantur: nam Floridani omnes anthropophagi et sævi et indocti ad littora festinant, ubi spectent novissimum (et arcanum) vehiculum, X-37b dictum, in cælum ascendens. Barbaris enim, qui nullam agnoscunt reginam barbatum, quid in vita restat nisi ut ad cælum oculos vertant? Inter alia, hoc itinere novum motorium Hallense probabitur quo satellites cælestes humana manu factæ dirigi possint, et novæ quædam materies humano potius quam deorum ingenio excogitatæ prima vice in cælum ferentur, ut discamus quemadmodum ibi extra fines hujus mundi valeant. Nam si Oceanus navigari non potest, naves nostras in cælum ipsum mittemus.

Vehiculum X37b dictum

2015-05-12

Nuper audivimus multa esse inter factiones Europaeas mutata.

In Gallia, Le Pen senex demens est a Marina filia paene expulsus ex ea factione, quam ipse condiderat et quam illa nunc (non sine pecunia Russica) moderatur. Nuntiavit nuperrime pater se novum gregem vel factionem conditurum, ut filiae se opponat.

Apud Britannos principes partium tres se honoribus suis abdicaverunt: videlicet Eduardus Milliband et Nicolas Clegg, homines notissimi propter taedium quod audientibus incutiunt, et ex altera parte Nigellus Farrago, qui sicut Marina Le Pen numeratur inter rabidiores fautores Russiae et detrectatores Europae... quamquam Farrago modo heri palinodiam cecinit et nuntiavit se mansurum esse ut factionem suam moderari pergat.

Ex his colligimus parum reapse esse mutatum: nam et Le Pen et Farrago pergent latrare, qui ridiculi videntur nisi quod scimus nonnullos esse, qui eos sequuntur. At rogandum nunc videtur quot factiones nunc in Europa valeant, quae magis Russis quam Europaeis favere videantur.

2015-05-05

De causis et coniunctionibus

Legimus apud Iconoclasten a studiosis Britannis tam numerandi artis quam animorum peritis scriptum esse homines, qui Venerem saepius colant, esse efficaciores et maiora salaria accipere quam eos, qui a Venere se abstineant; Britannos porro praedicare homines et amare et amari debere, ne solitudinem et perturbationem doloresque animi sive melancholiam patiantur.

At nostri saepe monent etiamsi duae res quodammodo coniunctae videantur, non tamen inde consequi ut altera sit causa alterius. Saepe igitur audimus quamvis verum sit piratas raro hodie inveniri, qui olim omne mare late infestaverint; et quamvis verum sit caelum calidius hodie esse quam fuerit tunc, quo aevo piratae essent crebri; non tamen consequi ut calores telluris caelique ideo augeantur, quia gens piratarum deminuatur, neque ut possimus mundum ab aestu servare latrocinio exercendo.

Deinde, sit haec coniunctio rerum etiam causalis: non tamen pro certo scimus utra res sit causa, utra ex altera efficiatur. Britanni enim dicunt illos, qui saepius Venerem colant, etiam plus lucri sibi mereant atque efficaciores videri in operibus absolvendis: quibus ex altera parte respondi potest viros qui plus pecuniae habeant sibi plures saepius allicere feminas, pauperes autem viros propter ipsam inopiam saepius algere vacuis in lectis.

Equidem nihilominus cum Britannis, necnon cum poetis, consentio: omnium virtutum, omnis sapientae prudentiaeque maximum esse documentum hoc: amare atque amari.