2015-09-23

Iterum de Avaxaaippia

Rogatur a Beato Helvetico Salodurensi an etiam hodie — cum soleamus simulare mundum omnibus incantamentis esse liberum et in illa Entzauberung (ut Germani dicunt) quoddam solacium nostrae mortalitatis invenire, cum compertum habeamus nos dominos esse naturae rerum neque exstare extra nostram potestatem aliquid inenarrabile atque indeprehensibile quod possit ex inopinato ac secundum suam inexplicabilem voluntatem debiles nos homines funditus tollere — an adhuc his nostris diebus in montibus illis opinatione barbarorum sacris ars quaedam divinationis exerceatur.

Illi montes e maiore parte tuentur a republica, in voluptatem reservati civium quibuscumque placet per montes vagare; sed rixa nuper orta est inter magistratus Americanos et barbaros: illi enim volunt vias munire per silvas montesque, quo facilius cives aditum habeant ad locos amoenos; hi vero reclamant necesse sibi, ut res suas divinas faciant, per invios ac desertos locos et longe a strepitu humano, a quo divinitas abhorreat, remotos errare. Itaque patet artem divinationem adhuc exerceri.

Et praecipue aegre ferunt Apsaaloucae vias muniendas per Avaxaaippiam quippe quam sanctam, ut Beatus Helveticus recte dixerat, habeant: nec crebra itinera eo faciunt, cum opinentur ibi habitare "Magnos Homines" sive suos daemones spiritusque, quibuscum commericum eo sanctius quam rarius sit habendum.

At, quo liquidius explicem quam sancti a barbaris montes Avaxaaippiani vocitati esse habeantur, volo fabulam enarrare quam olim explicavit Taurus Ferreus, regulus Apsaaloucarum.

Abhinc saecula aliquot, ante Anglorum atque etiam Hispanorum adventum, tunc cum luna luculentior splenderet, et plures stellae in caelo conspicerentur, Apsaaloucae magnum nomen habebant et totam planitiem omnesque colles a Missouriano flumine usque ad Lapidem Aureum regebant, neque ullus Siouanus canis audebat palam intra fines Apsaaloucarum ambulare. Sed felicitatem insecuta est superbia, qua inflatus scelera sibi admisit populus, unde Magnus Spiritus caelos adumbravit sed solem iussit tanto aestu ardere ut amnes siccarentur, ac nives de summis montibus solverentur. Et bisontes et alces et oves montanae et cervi et cuniculi omnes fame sitique sublati sunt, quare et gens Apsaaloucarum esuriebat, et Spiritus Aeris mortem in tuguria ita sufflabat, ut vir quisque fortis videret uxorem et filios mori defectu ciborum, quos pro familia in nullo campo neque in montibus invenire posset. Itaque tota gens Apsaaloucarum corde maesto vexata dolebat et plangebat. Nihilominus Apsaaloucae pergebant bella contra Siouanos gerere, et multa cruenta proelia obibant etiam tunc, cum fame maxima laborarent et omnis praeda venatoribus deficeret.

At maximus medicus [nam sic vocant magos suos barbari, qui inter artem medicam et magicam internoscere nesciant] concilium convocavit ubi regulis congregatis narravit somnium, quo iussus esset a Magno Spiritu regulos ad montes convocare. Quo opus erat pedibus ire etiam regulis: nam omnes equos iam pro cibo consumpserunt. Sed regulis ad montes appropinquantibus femina mirum in modum apparuit candida atque ignota rubentibus barbaris, qui ante Europaeorum adventum nullam candidam feminam umquam viderant. Quae femina nutibus gestibusque hortata est ut reguli propius ad se accederent. Stupentibus feminae candorem regulis, medicus eam adivit: cui illa dixit Magnum Spiritum per se concilium allocuturum esse: bella sempiterna Magno Spiritui displicere; pacem impetrandam a Siouanis; quo facto necesse fore regulo, cui nomen "Ursus Arripiens," ad se reverti.

Apsaaloucae quamvis superbi erant ac bellicosi, non tamen adeo stulti erant ut caelesti cuidam et miro spiritui palam apparenti non parerent. Itaque cursores nuntios mittebant ad Siouanos, et pax inter illas gentes composita est, quae per annos centum nesciverant pacem. Deinde ad montes et ad feminam redivit Ursus ille Arripiens, regulus regulorum et princeps barbarorum.

Et in montibus feminam invenit Ursus Arripiens candidam atque se exspectantem: quae regulum iussit rupem quaerere rectam altam saxis suspensam, in quam tres sagittas mitteret. Mandata parum intellexit Ursus Arripiens, sed dicto obedientem properavit se praestare, et in montes ambulavit rupem altissimam petitum. Qui paulo profectus, cum crepitum pone se audivit, respexit et feminam vidit in caelum ascendentem atque ad montem summum inter omnes volantem. Eam secutus est regulus barbarorum tam fortis, ut portenta monstraque metuere nesciret. Deinde via non nisi caelestibus nota ad latus altissimi montis devenit, ubi rupem offendit longe imminentem: et arcum de humeris sumpsit sagittasque tres soluta de pharetra sustulit. Prima sagitta in summam rupem infixa haesit; dein altera trans montem volavit; tertia autem in caelum ipsum penetravit, unde fulgores montium tam valles quam culmina illuminabant et planitiem terribilia tonitrua convellebant: et de terra trementi et saxis fulmine diffisis greges bisontium innumerabiles prosiluerunt, qui omnes valles collesque impleverunt.

Et corda barbaris gaudebant, et manus tela corripuerunt, et linguae carnem tandem gustaverunt et preces candidae feminae offerebant. Diu postea dicebant barbari, quotienscumque aliquid magni momenti habendum passuri essent, se imaginem conspicere feminae illius candidae supra montem volantis.

Quibus dictis porro Taurus Ferreus addidit hoc: nullos candidos homines, sive Americanos Europaeorum stirpe natos, umquam a Apsaaloucis, hominibus pacem amantibus, esse caesos, sed ne Siouanos quidem saeviores se praebuisse in Apsaaloucas quam magistratos Americanorum, qui terras Apsaaloucarum Siouanis, etiam bella in Americanos moventibus, dedissent.

2015-09-03

De Avaxaavippia

IMG 1921

Nec carmina nec fabulae neque ulla monumenta memoriave hominum eius viri nomen servant, qui primus in montibus Avaxaavippiis pedem posuerit, sed satis constat per saecula innumerabilia barbaros, qui Apsaaloucae suo sermone et ab Americanis Coracici appellantur, hostibus minitantibus ibi in montium refugiis receptos esse tutis ac non solum natura sed etiam divina quadam potestate, ut illi tradunt, munitis. Eo etiam se conferre solebant juvenes Apsaaloucae, qui de rebus suis futuris animalia tutelaria adjutoresque daemones consulerent.

Anno 1857º puer novem annorum, Plenty Coups nomine, qui longe postea Apsaaloucas rexit, ad Avaxaavippiam profectus erat ut somnia quaereret interpretanda. Qui post pervigilium quattuor dierum, quos tam cibis quam somno abstinuit, puer delirans tandem ad oppidulum Apsaaloucarum regressus est ut quae vidissent sapienti seni Urso Aureo nuncupato enarraret. Nam puer in montibus primum viderat bisontes versicolores in solitorum locum succedentes; deinde procellam, quae totam silvam veterem exstirpavit nisi unam arborem, cuius in ramis avicula quaedam nidum posuerat.

Quae omina Ursus Aureus sic interpretatus est: Americanos adventuros, qui omnes bisontes caederent et suos boves in pascua siccaque prata agerent, qui et omnes gentes barbarorum sibi resistentium tollerent nisi Apsaaloucas, quos oporteret Americanis non repugnare sed parere. Unde aviculam, quippe quae "fortitudine corporis minima, animi autem maxima" sibi videretur, Plenty Coups habuit pro suum medicamentum — nam medicamen pro rebus magicis dicunt barbari, ut quibus ars medica nil aliud quam ars magica videatur.

Qui postea regulus creatus pacem potius quam bellum ex Americanis impetravit, ut monuerat somnium, quare adhuc exstat gens Apsaaloucarum.

Americani autem nomen in eosdem montes imposuit "insaniae" aut "insanae mulieris," ob causas parum notas nisi per fabulas dubias.

2015-08-31

De Cahocia

IMG 1775

Ducentis annis ante adventum Hispanorum cecidit urbs magna, immo eo tempore quam Londinium ipsum maior: et maxima urbs fuit in novo orbe terrarum supra medium Mexicum.  Eius rex, quem historici suspicantur Magnum Solem vocitatum esse, videtur auctoritatem exercuisse per immensum aequor Americanum, a montibus Saxeis usque ad illos Apalatcy a Gallis Hispanisque dictos, a lacubus maximis septentrionalibus usque in Floridam.  Cuius iussu pyramides tumulique aedificati sunt, cuius nutu captivi barbari saevioribus a sacerdotibus immolati sunt dis tunc iratis, nunc ignotis.  Nec nomen ullius regis praepotentis servat memoria humana, nec nomen populi, nec nomen urbis.  Nec barbara templa humano sanguine tincta nec palatium regium manent: nihil ibi invenitur nisi tumuli, sub quibus iacent ossa.

IMG 1803

Galli sacerdotes, qui strenue conabantur perditas barbarorum animas ante servare quam omnes exterminati essent, nomen in ruinas illius urbis imposuerunt Cahociae, quod nomen sumpserunt e manu Indorum prope habitantium, qui eo migraverant post urbem deletam sed ante Europaeorum adventum.

IMG 1812

In angulo maximi tumuli sepultus est agricola Americanus, qui saeculo quodam recentiore tumulos minores sustulit, quo facilius agros coleret.  Nunc archaeologi putant illum tumulum fuisse sedem regis et deorum: unde placet putare eum inscium palatii possessorem fuisse ultimum regem Americanorum.

IMG 1805

2015-08-13

De oratore, verba Lippi Brandolini

Amicus mihi nuper mentionem fecit horum, quae de oratoribus dixit Lippus Brandolinus:

Nam quum veterum sive precepta sive orationes lego, video nos hodie quodvis potius nomen posse nobis quam oratoris arrogare.

Primum enim Romana illa lingua, quam illi secum nascentes quodammodo afferebant, a nobis vix longo tempore, multis laboribus, diuturna exercitatione disci potest. Amissis enim magna ex parte voluminibus quibus ea continebatur, vix eius exiguas reliquias retinemus.

Deinde immutata universa fori iudiciorumque consuetudine exercitatio dicendi, ad quam omnis preceptio accommodatur, nulla potest esse omnino. Nam neque ubi exerceantur, neque quamobrem exerceantur, dicendi studiosi sublato illo oratorio campo atque aditu laudis satis habent.

Postremo si quis superare has omnes difficultates conetur, et domi se diutissime exercere, nullos sibi honores, nulla premia, nullam denique laudem propositam esse videat. Qua spe sublata omnis studiorum ratio tollitur.

Quo mihi maior ac detestabilior videtur error esse eorum, qui una aut altera oratione dicta, quam toto plerumque anno domi atque in otio meditati sunt: oratores sese putant e vestigio consumatissimos evasisse, suamque illam lucubrationem laudant, publicant et omnibus locis atque hominibus recitant.

Ego qui neque lingua, neque doctrina, neque copia dicendi, neque exercitatione valere me putem, neque prodire frequenter ad dicendum audeo, neque Oratoris mihi nomen assumo. Si quid scribo: mihi et paucis admodum amicis scribo: nostra in vulgus non effero.

2015-07-21

Nuper @Carmina_Banana sive +Carmen gb de suo ordinatro vehementer conquesta est apud Twitter; quare nostros speculatores misimus qui discerent quale sit illud computatrum tam difficile et pertinax.  Ecce id quod invenerunt:


2015-07-19

De proposito Francisci Hollande

Franciscus Hollande, qui vulgo “Flanby” appellatur, cum discordiam inter Europæos propter debita Græca ortam vidisset, consilium proposuit aliquatenus novum atque, ut paucis fortasse videbitur, audax: nempe ut singulæ reipublicae, quae nummis Europæis utuntur, in unam congregentur confœderationem, cui sit et commune fiscum et senatus et magistratus qui more populari curent ne bonum commune ad privatum lucrum augendum perdatur. Nam, ut Hollande ipse dixit, “Ce qui nous menace, ce n'est pas l'excès d'Europe mais son insuffisance,” quam sententiam nos sic interpretamur: “Non nimium Europæ nobis minatur sed parum Europæ.”

Neque in minutias descendit Flanbeius, sed hortatus est ut respublicæ volentes et quasi antesignanæ, sive ut Galli perhibent “avant-garde," summam concordiam inter se colant: et numerum terrarum inter hanc “avant-garde” dixit fore undeviginti. Postea de hac re ob causas nobis ignotas a diurnariis rogatus, Manuel Valls, inutilis quidam minister Gallorum (nescimus enim quid reapse in rebus publicis agat, si quid agat), dixit tantum sex gentes esse inter illam “avant-garde” numerandas: videlicet Gallos, Germanos, Italos, Belgas, Batavos, Luxembourgenses sive Argentarios.

Quare Britanni—qui semper et vehementer recusaverunt ne nummis Europæis uterentur, itaque inter undeviginti antesignanas numerari non possunt—coeperunt rogitare quot senatus congressuri essent in Europa, cum iamdudum exstaret senatus Unionis Europææ, quæ ipsa constet e rebuspublicis duodetriginta. Fieri enim potest ut Britannia, ut quæ in nulla arte nisi avaritia iure possit “antesignana” vocari, non iam habeatur terra Europæa: at dubitamus ne Britanni velint pretium necessarium solvere, quo sua insula ab oris Europæis auferatur et in altera quadam maris parte ponatur.

Respondit autem Francisci consilio Marina le Pen, dux eorum quos Gallia vult negare intra suos fines vivere (scilicet fere omnes nisi urbanos socialistas), consilium esse “une course folle” sive “cursum stultum,” qui schema famosum iteraret sententiarum periculosissimarum, quae semper nitantur easdem ærumnas tollere quas ipsæ gignant. Ex altera parte Nova Factio Anticapitalistarum (qui videntur ad quandam exoleti Communismi sectam usque hærere) clamitabat, “Hollande, pusillus administer Angelæ Merkel, vult populum in carcere tenere supranationalis cuiusdam plagæ Europæorum nummorum senatu chartaceo instructæ!”

Nos suspicamur Gallos hoc proposuisse, ut Germanorum auctoritas in Europa deminuatur: et nescimus an Galli possint consilium ante inire aliisque gentibus suadere, quam Germani totam Galliam emant.